Przed kataklizmem

Maszty z nadajnikami GSM muszą w Los Angeles przetrwać trzęsienia ziemi

 

Taki nakaz wydały władze miasta. Ma to usprawnić działania policji, straży pożarnej i innych służb. Łączność to podstawa, zwłaszcza w czasie akcji ratowniczych prowadzonych po kataklizmach. Od sprawnej komunikacji często zależy ludzkie życie. Tymczasem Los Angeles położone jest w regionie, który od dawna jest zagrożony trzęsieniami ziemi. Miasto często nawiedzają niewielkie wstrząsy. Zdecydowana większość z nich nie powoduje spustoszenia metropolii, ale w bliższej czy dalszej przyszłości może się to zmienić, a wtedy działające nadajniki sieci komórkowych będą miały decydujące znaczenie w czasie akcji ratunkowej.

Radni Los Angeles zwrócili uwagę, że w czasie trzęsień ziemi maszty z nadajnikami zwykle ulegają zniszczeniu. Wydali więc zarządzenie precyzujące zasady budowy nowych masztów. Muszą być one zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, by nie zawaliły się w czasie trzęsień ziemi i by zapewniły sprawne działanie nadajników.

 

Zdjęcie: wallpapers-hd-wide.com

Dodaj komentarz